Reklamacije

OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. ) obavještavamo…

0 Komentara

Korisni linkovi

 ZAKON o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) UREDBA o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) ODLUKA o načinu pružanja…

0 Komentara

Tržnica

Upravljanje radom tržnice Hvar, najam poslovnih prostora i štandova za prodaju prehrambenih proizvoda i ribe. Radno vrijeme: od 06:00…

0 Komentara