Uprava

UPRAVA DIREKTOR - IVICA NOVAK Tel: +385 (21) 742–575 Fax: +385 (21) 742 – 575 Gsm: +385 91 5172 137 E-mail: direktor@komunalnohvar.com Adresa: Vlade Stošića 7 21450 Hvar

0 Komentara

Komunalna oprema

DOKUMENTACIJA ZA NABAVU SPECIJALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ  KOMUNALNOG  OTPADA   Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti   Evidencijski broj nadmetanja: 01/2014 DOKUMENTACIJU PREUZMITE OVDJE 

0 Komentara

Pravilnik bagatelne nabave

  Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i143/13) član Uprave – direktor Komunalnog Hvar d.o.o. iz Hvara, dana 30. prosinca 2013. godine donosi.…

0 Komentara

Plan nabave 2014

Ev. br. nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka javne nabave Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora 01/2014 Specijalno komunalno vozilo 550.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor…

0 Komentara

Cjenik usluga

·         naknada za grobnicu - godišnje kom 210,00 Kn ·         ukop kom 1000,00 Kn ·         upis u grobljanske knjige kom 60,00 Kn ·         rashladni uređaj (do 24 sata) sat 15,00…

Komentari isključeni za Cjenik usluga