Zajednički poslovi

KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE
ŠEF RAČUNOVODSTVA – TONČI BARBARIĆ
Tel: +385 (21) 717–058
Fax: +385 (21) 742 – 575
Adresa: Vlade Stošića 7 21450 Hvar
E-mail: racunovodstvo@komunalnohvar.com
KOMERCIJALNA SLUŽBAOPĆI POSLOVI
RAČUNI, REKLAMACIJE – BOŽANA GILVE
RAČUNOVOĐA
REFERENT OPĆIH POSLOVA – MARICA DUJMOVIĆ
Tel: +385 (21) 741–116Tel: +385 (21) 717–057
Fax: +385 (21) 742 – 575Fax: +385 (21) 742 – 575
Adresa: Vlade Stošića 7 21450 HvarAdresa: Vlade Stošića 7 21450 Hvar
E-mail: komercijala@komunalnohvar.com
E-mail: blagajna@komunalnohvar.com