adresa groblja

Gradsko groblje Hvar nalazi se na adresi :Ulica Šime Buzolića Tome 19