Plan nabave 2014

Ev. br. nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka javne nabave Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora
01/2014 Specijalno komunalno vozilo 550.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi prosinac/2013. 150 dana
02/2014 Komunalna oprema –                 kontejneri, kante i komposteri 480.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi siječanj/2014.
03/2014 Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje OS-3 Ograde 980.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi
04/2014 Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje Ograde – more / I faza 140.000,00 kn Bagatelna nabava
05/2014 DDD Grada Hvara 150.000,00 kn Bagatelna nabava
06/2014 Materijal za javnu rasvjetu 50.000,00 kn Bagatelna nabava
07/2014 Kiper sandučar 199.000,00 kn Bagatelna nabava
08/2014 Sustav za pranje grada 120.000,00 kn Bagatelna nabava
09/2014 Izrada idejnog projekta kanalizacije za Brusje 40.000,00 kn Bagatelna nabava
10/2014 Izrada idejnog projekta kanalizacije za Sv. Nedjelju 65.600,00 kn Bagatelna nabava

Odgovori