Kategorija: Propisi

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Komunalno Hvar d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“,
Read More