Latest

UPUTE ZA ODVAJANJE OTPADA

  PAPIR ODLAŽEMO: Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli, fotokopirni papir Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez
Read More

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Komunalno Hvar d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“,
Read More

Portal Komunalno Hvar d.o.o.

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas o novim mogućnostima  koje su vam na raspolaganju za korištenje pomoću kojih možemo olakšati međusobnu suradnju. Portal Komunalno Hvar d.o.o. je namijenjen svim korisnicima
Read More