Adresa

  • Komunalno Hvar d.o.o. 
  • Vlade Stošića 7 
  • 21450 Hvar

Vlasništvo

  • Grad Hvar:100 %
  • Temeljni kapital:777.000,00 Kn

Tijela društva su:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava: Ivica Novak, ing.