CJENIK TARIFA POGREBNIH USLUGA

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. za povjerene komunalne…

Komentari isključeni za CJENIK TARIFA POGREBNIH USLUGA