ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Hvara

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Hvara možete preuzeti OVDJE .