Komunalno Hvar d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Komunalnog Hvar d.o.o. koja se nalazi na adresi www.komunalnohvar.com

Stupanj usklađenosti 
Mrežna stranica Komunalnog Hvar d.o.o. djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Dio slika ima tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • Pojedini dokumenti u pdf obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su generirani u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
  • dio poveznica nije podcrtan
  • Ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, jer je naknadna implementacija takvog zahtjeva nije moguća .

Komunalno Hvar d.o.o. nastoji ukloniti neusklađenosti te podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri koja sadašnja tehnologija omogućuje.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije
(EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Komunalnog Hvar d.o.o..
Komunalno Hvar d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Komunalno Hvar d.o.o.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Komunalnog Hvar d.o.o. kao i prijave uočenih nepravilnosti korisnici mogu uputiti službeniku za informiranje: