Ostale usluge – cjenik

CJENIK OSTALIH USLUGA

1. TURA KAMIONOM BEZ UKRCAJA TUR 40,00 €
2. TURA KAMIONOM SA UKRCAJEM/ISKRCAJEM TUR 55,00 €
3. TURA ELEKTRO KOLICA TUR 15,00 €
4. DEPONIRANJE MKO KORISNIKA IZVAN JLS T 70,00 €
5. SAT RADA UTOVARIVAČA, AUTODIZALICE, ČISTILICE… SAT 80,00 €
6. SAT RADA KV SAT 15,00 €
7. SAT RADA  NKV SAT 12,00 €
8. SAT RADA KV PREKOVREMENO SAT 22,00 €
9. SAT RADA NKV PREKOVREMENO SAT 18,00 €
10. RAD STROJA ZA PRANJE KONTEJNERA KOM 80,00 €
11. PRANJE BRODA DO 7 METARA M 5,00 €
12. PRANJE BRODA PREKO 7 METARA M 8,00 €
13. PRIKUPLJANJE I ODVOZ MKO ZA NEKORISNIKE LIT 0,07 €
14. PO PRIJEĐENOM KILOMETRU KM 1,00 €
15. KORIŠTENJE SPREMNIKA (5,5m3) TUR 75,00 €
16. KORIŠTENJE SPREMNIKA (7m3) TUR 95,00 €
17. DROBILICA GRANA S RADNIKOM S RADNIKOM SAT 50,00 €
18. DEPONIRANJE MKO NA ODLAGALIŠTU M3 12,00 €

Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 05. travnja 2024. godine.

Utvrđene cijene su izražene u eurima i bez PDV-a.

Napomena: Sve usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom, naplatit će se po dogovoru između strane i Društva