Ostale usluge – cjenik

 

·      rad utovarivača, autodizalice, pometača i sl. sat 500,00 Kn
·      tura kamiona (sa ukrcajem) tura 350,00 Kn
·      tura kamiona (bez ukrcaja) tura 250,00 Kn
.      korištenje kamiona izvan grada po kilometru km 5,00 kn
·      dizanje brodice (unutar grada) kom 300,00 Kn
·      pranje brodice (vanjsko) m 30,00 Kn
·      pranje brodice (unutarnje) m 20,00 Kn
·      elektro-kolica tura 100,00 Kn
·      korištenje kontejnera 1,10 m3 tura 110,00 Kn
·      korištenje kontejnera 5,50 m3 tura 550,00 Kn
·      korištenje kontejnera 7,00 m3 tura 700,00 Kn
.      pranje kontejnera po komadu kom 30,00 Kn
.      rad kv radnika po satu  sat 90,00 Kn
.      rad kv radnika po satu prekovremeno   sat 135,00 Kn
.      rad nkv radnika po satu sat 70,00 Kn
.      rad nkv radnika po satu prekovremeno   sat 105,00 Kn
.      rad utovarivača po satu sat 500,00 Kn
.      drobilica granja s radnikom po satu  sat 200,00 Kn
.      strojna čistilica po satu  sat 500,00 Kn
.      preuzimanje i deponiranje MKO  tona 300,00 Kn
.     sakupljanje i deponiranje MKO lit 0,30 Kn

Ovaj Cijenik je revidiran i na snazi je od 01. listopada 2019. godine. Navedene cijene su izražene u netto iznosu (bez PDV-a)