ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA-GDPR

Komunalno Hvar d.o.o. prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) koja je na snazi od 25.05.2018.g.. Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Komunalno Hvar d.o.o. kao Voditelj obrade odgovorno je za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

Sukladno Uredbi, obavještavamo potrošače da imaju pravo na informaciju i pristup osobnim podacima. Za upite u vezi obrade osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenja i prigovore možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine;

Pisanim putem ili osobnim dolaskom kod Voditelja obrade na adresi:

Komunalno Hvar d.o.o., Vlade Stošića 7, 21450 Hvar

Putem elektronske pošte na e-mail: ekologija@komunalnohvar.com, telefonom: 021/742-504.

Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Privola za obradu osobnih podataka

Zahtjev za ostvarivanje prava podnositelja

Zahtjev za opoziv privole