PROJEKT JADRAN, II FAZA

IZVJEŠTAJ O STATUSU VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA PROJEKTA JADRAN, II FAZA

stanje na dan 7. ožujka 2013.                              

HV/NCB/HV – W – 1  Rekonstrukcija glavnog cjevovoda uz sanaciju klizišta na području Podstine, grad Hvar

Red.br. Oznaka z.č. K.O. Vlasnički status NAPOMENA
1. 13/1 Hvar Privatno  
2. 13/2 Hvar Privatno  
3. 13/3 Hvar Privatno  
4. 18/1 Hvar Privatno  
5. 4570/1 Hvar Grad Hvar