Tržnica

Upravljanje radom tržnice Hvar, najam poslovnih prostora i štandova za prodaju prehrambenih proizvoda i ribe.

Radno vrijeme: od 06:00 do 21:00