Plan održavanja javnih površina 2016.

 

P   L   A   N

ZA 2016. GODINU

 

 • POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,
 • ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,
 • ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,
 • ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA,
 • ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,
 • ODRŽAVANJA  SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

 

 1. A) POMETANJE, ČIŠĆENJE I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO:   7  RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO

ZA PRANJE GRADA

 

                                   2     radnika na uličnim strojnim čistilicama

                                   4     radnika za ručno pometanje ulica

0,5  radnika na elektrokolicima

                                   0,5 radnika za pranje grada

 

 1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom
 • Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

 1. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

            –    Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

 1. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

            –   ručno pometanjejedan radnik cijelu godinu

 

 1. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

            –   ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

 1. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

            –   ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

 1. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

–   ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

– jedan radnik 6 (šest) mjeseci 

 

            PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva:   7  radnika                                   Plaća                    717.186,00 kn

                                                                                        Mat.troškovi         91.700,00 kn

                                                                                        Nemat. i rež. tr.    77.000,00 kn

                                                                                        Ukupno:              885.886,00 kn

                                                                                                                    

 

 1. B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

             B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO:  5  RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i  gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva:   5  radnika                                      Plaća:                  501.036,00 kn

                                                                                           Mater. Troš.         37.500,00 kn

                                                                                           Nemat. i rež.tr.     55.000,00 kn

                                                                                           Ukupno:              593.536,00 kn

 

 

 

B.2.) OSTALE JAVNE  POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO:   1  RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

 

– održavanje i bojanje klupa,

– održavanje  i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

– održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

– održavanje dječjih i sportskih igrališta,

– održavanje rukohvata i ograda,

– održavanje turističke signalizacije

– po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u

vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva:   1  radnik                                   Plaća:                    110.848,00 kn

                                                                                      Mat.troškovi          51.500,00 kn

                                                                                      Nemat. i rež.tr.       11.000,00 kn

                                                                                      Ukupno:               173.348,00 kn

 

 

 1. C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA
  

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

 1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

 1. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

 1. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište) Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

 1. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva:  2  radnika                            Plaće                           195.096,00 kn           

                                                                                Mat. Toškovi               13.000,00 kn

                                                                                Nemat. i rež. tr.           27.750,00 kn

   Ukupno:                     230.096,00 kn

 

 

 

 

 

 

 1. D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

U 2015. godini predviđamo jednog voditelja brodice, dva radnika (po 6 mjeseci) i  brodicu, za  odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svinja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva:    2  radnika                            Plaće                         217.260,00 kn

                                                                                  Mat. Troškovi            68.000,00 kn

                                                                                  Nemat i rež. tr.           22.000,00 kn

                                                                                  Ukupno:                   307.260,00 kn

 

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva:   2  radnika                                Plaće                       208.395,00 kn

                                                                                     Mat. Troškovi          78.000,00 kn

                                                                                     Nemat. i rež. Troš.   22.000,00 kn

                                                                                     Ukupno:                  308.395,00 kn

 

 

 1. F) RADOVI PO POSEBNOJ NARUDŽBI

           

Po posebnoj narudžbi, prema prihvaćenom troškovniku, uz naplatu vršimo

slijedeće poslove:

 

–    čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslje obilnih kiša

 • intervencije na sustavu oborinske odvodnje

–     postavu kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–     uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

 

 1. G) Z A K LJ U Č A K

 

 MATERIJALNI TROŠAK:

 

            – 2 radna odijela godišnje    2 x 350                     700,00 kn

            – 1 par cipela                                                          400,00 kn              

            – 1 kišna kabanica                                                 200,00 kn             

            – 1 gumene čizme                                                  100,00 kn                             

           – 4 para rukavica godišnje                                     100,00 kn

                                                                                          1.500,00 kn

 

 MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI  1.500,00 kn

 

 

       REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA 

 

– 4        NKV RADNIKA POMETAČA

– 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        KV ELEKTRIČAR

– 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5        VRTLARA

– 1        VODITELJ BRODICE

– 2        NKV RADNIKA NA BRODICI  (6 mjeseci)

– 1,5     VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3        NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

– 2        RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1        KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

 

           OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

  A)

 1. Metle            40 kom x 30,00 Kn                           1.200,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Gradu    25.000,00 kn
 3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač

i potrošena struja za mali strojni pometać                                                55.000,00 kn

  B1)

 1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn
 2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl. 20.000,00 kn

 

 B2)

 1. Materijal za održavanje javnih površina 50.000,00 kn

 

C)

 1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu                                          10.000,00 kn

 

D)

 1. Gorivo i mazivo za brodicu                                     60.000,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima                                     5.000,00 kn

 

 1. E)
 2. Gorivo za automobil za električara 10.000,00 kn
 3. Materijal za javnu rasvjetu                  65.000,00 kn

 

UKUPNO:                         311.200,00 kn

 

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

–  prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškvi                            11.100,00 kn

 

 

 

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2016. GODINU

 

UKUPNO:                        2.498.521,00 kn  

PDV     25%:                      624.630,00 kn                              

SVEUKUPNO:               3.123.151,00 kn