Prve “pametne” kante u Hvaru

 

Bigbelly Solar vodeći je sustav na svjetskom tržištu za zbrinjavanje otpada i recikliranje na javnim površinama. Zastupljen je u preko 1500 gradova, u više od 50 zemalja diljem svijeta. U Hrvatskoj sustav je počeo s implementacijom u Koprivnici, Opatiji i Dubrovniku, a sada se zahvaljujući Komunalnom Hvar d.o.o. dva spremnika za miješani komunalni otpad mogu naći i u Hvaru čime smo se svrstali uz bok  gradovima koji teže takozvanim Smart city rješenjima.

Spremnici BigBelly opremljeni su senzorima i GPS odašiljačima koji samostalno šalju podatke o popunjenosti spremnika, promjeni lokacije, a između ostalog, izračunavaju učinkovitost spremnika i sposobni su sami odrediti najučinkovitije rute pražnjenja.

Osim toga, u Bigbelly spremniku nalazi se preša iznimno velike jakosti, koja stješnjava otpad, te samo jedan BigBelly spremnik može zamijeniti i do 25 klasičnih košarica za javni otpad. Svu energiju koja mu je za taj proces potrebna, spremnik dobiva izravno od sunca pomoću solarnih ćelija. Zbog toga se može postaviti posvuda, bez dodatnih priključaka.

Zbog svojih karakteristika BigBelly spremnici omogućuju pravovremeno odvoženje otpada, povećavaju učinkovitost, a pritom štede gorivo i vrijeme.

Za potrebe grada Hvara potrebno je nabaviti još 10-tak spremnika, a uočena je i pozitivna praksa korištenja Bigbelly spremnika kod implementacije dvostruke i trostruke stanice koje objedinjuje spremnike za miješani otpad, papir i plastiku.

Nadamo se u budućnosti pomoću ovih spremnika riješiti problem sve veće količine javnog otpada, nereda oko spremnika i sveukupno poboljšati kvalitetu i učinkovitost prikupljanja i odvoza otpada u gradskoj jezgri.