POMETANJE, ODRŽAVANJE PARKOVA I JAVNA RASVJETA

U sustavu pometanja javno prometnih površina spada pometanje (ručno i strojno) ulica, cesta, nogostupa, trgova, stubišta, obalnog pojasa i Paklenih otoka, pranje grada, pražnjenje košarica, rad sa usisivačem, te čišćenje nakon manifestacija.
Pod pometanje spadaju samo one površine koje su prihvaćene od strane Grada Hvara i uključene u Plan pometanja.

Sukladno prihvaćanju plana od strane Grada Hvara održavaju se parkovi i zelene površine i javna rasvjeta.