OBAVIJEST KORISNICIMA

Od 1. ožujka 2020. stakleni ambalažni otpad prikupljat će se odvojeno od metala i plastike.

Metal i plastika i dalje se prikupljaju u žutim vrećama kao i do sada dok će se staklo prikupljati u novim vrećama zelene boje.

Vreće za odvajanje i prikupljanje staklene ambalaže mogu se preuzeti u kancelariji Komunalno Hvar d.o.o. na adresi: Vlade Stošića 7, na reciklažnom dvorištu  i/ili kod naših djelatnika na kamionu prilikom prilikom predavanja recikabilnog otpada.

Termini predaje staklenog ambalažnog otpada ostaje kao i do sada – srijedom

STAKLO                        –  SRIJEDA     – ZELENE VREĆE

METAL I PLASTIKA   –  SRIJEDA      – ŽUTE VREĆE

PAPIR                             –  SUBOTA      – PLAVE VREĆE

 

Obrazac obavijesti za printanje možete preuzeti OVDJE

 

U Hvaru, 28.02.2020.