OBAVIJEST KORISNICIMA O NOVOM CJENIKU JAVNE USLUGE

     Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom vrši se prilagodba pružanja javne usluge.

Od 1. siječnja 2023. stupa na snagu novi cjenik komunalnih usluga za Grad Hvar.

Za korisnike iz kategorije kućanstvo cijena se ne mijenja te iznosi 56 kuna (7,43 €) + PDV 13% i varijabilni dio od 4 kuna (0,53 €) za predaju 40L odnosno 8 kuna      (1,06 €) za predaju 80 lit mko.

Za korisnike iz kategorije koji nisu kućanstvo cijena MJU  iznosi 80 kuna (10,62 €) + PDV 13% i varijabilni dio od 24 kuna (3,19 €).

KOMUNALNO HVAR d.o.o., obveznik je pružanja isključivo minimalne javne usluge korisnicima iz skupine koji nisu kućanstvo, što prema gradskoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara podrazumijeva 80 litara MKO 1x tjedno.

Korisnici iz kategorije koji nisu kućanstvo mogu potpisati Ugovor sa davateljem usluge, gdje  prema potrebama mogu povećati učestalost i/ili potrebni volumen. Također mogu sklopiti Ugovor o sakupljanju recikabilnog otpada. Prijedlozi ugovora bit će dostavljeni na adresu korisnika.

Usluge za koje je moguće sklopiti ugovor su:

  • Prikupljanje van redovitog rasporeda
  • Prikupljanje recikabilnog otpada
  • Zaduženje većeg volumena spremnika

Trenutno važeća Odluka s općim uvjetima i novi Cjenik dostupni su na internetskoj stranici: www.komunalnohvar.com

Pozivaju se korisnici koji za time imaju potrebu da se jave davatelju usluge radi ažuriranja matičnih podataka. Ažuriranje se može odraditi u uredima društva, putem maila komercijala@komunalnohvar.com ili ispunjavanjem Izjave koja se nalazi na našoj internetskoj stranici.

KOMUNALNO HVAR d.o.o.