OBAVIJEST GRAĐANIMA O ZBRINJAVANJU BOŽIĆNIH JELKI

Poštovani građani grada Hvara, obavještavamo vas da božićne jelke možete odložiti kraj kontejnera na javnim površinama (Dolac, Riva, Burak kod trafostanice, Stifa, ispod groblja i u ulici Higijeničarskog društva na dvjema lokacijama)  ili na kućnom pragu kako bi ih naši djelatnici mogli pokupiti u ponedjeljak 11.01.2021. kroz jutarnje sate. Ako niste u mogućnosti iste odložiti u predviđeno vrijeme, uvijek ih možete samostalno predati na reciklažno dvorište na adresi Antifašizma 33.

Iste će biti adekvatno zbrinute .

Hvala vam   

                                                      KOMUNALNO HVAR D.O.O.