plan nabave 2017

EV. BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA / OKVIRNI POSTUPAK PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA
1. Specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada 16 m3 1.500.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor
2. DDD grada Hvara 230.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor 02/2017 2017
3. Specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada 3 m3 199.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor
4. Elektro kolica 150.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor
5. Električna energija 120.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor 2017
6. HTZ zaštita 50.000,00 kn Bagatelna nabava Narudžbenica 03/2017 2017
7. Elektro materijal 75.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor 01/2017 2017
8. Izrada termo fasade 35.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor 01/2017 2017
9. Informatički sustav za komunalno 120.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor 01/2017 2017
10. Uredski materijal 35.000,00 kn Bagatelna nabava Narudžbenica 01/2017 2017