ODLUKA PRODAJI KAMIONA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA KOMUNALNO HVAR d.o.o.

U Hvaru, 28.10.2022.

BR. 184/2022

Na temelju  članka 47. izjave o osnivanju društva KOMUNALNO HVAR d.o.o., direktor društva dana 28.10.2022. donosi

ODLUKA PRODAJI KAMIONA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA KOMUNALNO HVAR d.o.o.

Određuje se prodaja rabljenog kamiona  MERCEDES 515 CDI SPRINTER (110 kw) registarske oznake ST 570-RU slijedećih karakteristika:

Vlasnik vozila: Komunalno Hvar doo, Vlade Stošića 7, 21450 Hvar

Reg oznaka i broja: ST 570-RU

Vrsta vozila: Teretni automobil

Marka vozila: Mercedes

Tip vozila: Sprinter 515 CDI

Oblik karoserije: Otvoreni s samoistovarivanjem

Broj šasije: WDB9061531N393392

U prometu od: 2008.

Vrsta motora: Diesel motor

Radni obujam motora: 2148 cm3

Snaga motora: 110 kW

Boja vozila: Bijela

Masa praznog vozila: 3000 kg

Nosivost vozila: 2000 kg

Dan 1. registr. u RH: 15.9.2008.

Prijeđeno kilometara: 214 899 km

Dimenzije vozila (d,š,v): 6253 x2100x 2440

NAPOMENA: vozilo s kvarom motora i kvačila-nije moguće upaliti motor

Prodaja će se provesti putem dostavljenih pismenih ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 36.000,00 (slovima: trideset šest  tisuća) kuna.

Na ponuđenu cijenu se obračunava i dodaje PDV u iznosu od 25%.

Ponude se mogu dostaviti putem pošte na adresu KOMUNALNO HVAR d.o.o. Vlade Stošića 7, 21450 Hvar ili predati osobno na navedenu adresu. 

Ponude moraju sadržavati osim ponuđene cijene i potpune podatke o ponuditelju.

Ponuditelji mogu biti  fizičke i pravne osobe.

Rok za podnošenje javnih ponuda je 10 (slovima: deset) dana od objave ove Odluke.

Javno otvaranje ponuda održat će se 08.11.2022. u 10:00 sati u prostorijama uprave društva Komunalno Hvar d.o.o.   

Za provedbu postupka otvaranja ponuda  imenuje se Povjerenstvo za prodaju (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1.         Toni Roić  – predsjednik

2.         Jasna Vuljan – članica

3.         Božana Gilve – članica.

Ponuditelj s najvišom ponudom dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana po ispostavljenom računu. Najpovoljnijem ponuditelju  se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima  se vraća.

Razgledavanje rabljenog kamiona  može se izvršiti svakog radnog dana na adresi HYDRO CAR d.o.o.  u Kaštel  Sućurac  uz vremenu od 8 do 10 sati uz prethodnu najavu na  mob. 091/5172130.

Isporuka osobnog automobila izvršit će se nakon uplate  kupoprodajne cijene.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici www.komunalnohvar.com  i oglasnoj ploči društva Komunalno Hvar d.o.o. .

Scan originalne Odluke možete preuzeti OVDJE.