OBAVIJEST PČELARIMA – DEZINSEKCIJA KOMARACA NA HVARU

 

SANITACIJA d.o.o. obavljati će tretiranje ličinki i odraslih jedinki komaraca na području Grada Hvara s pripadajućim naseljima, u razdoblju od 07.08. do 09.08.2015.

 

Larvicidno tretiranje komaraca provoditi će se dana 07.08.2015., a planirano trajanje akcije je 1 dan. Provoditi će se na području Grada Hvara s naseljima Hvar, Milna, Sveta Nedjelja, Zaraće , Velo Grablje, Malo Grablje i Brusje.

 

Adulticidno tretiranje komaraca provoditi će se u ranojutarnjem terminu prema sljedećem rasporedu:

 

Planirani datum Planirani datum tretiranja Područje aduticidnog tretmana komaraca
07.08.2015.(petak) 04:30-07:00h -MILNA-SVETA NEDJELJA

-ZARAĆE

-VELO GRABLJE

-MALO GRABLJE

 

08.08.2015.(subota) 04:30-07:00h -HVAR-BRUSJE

 

Područje aduticidnog tretmana komaraca obavit će se na javnim područjima na mjestima gdje borave komarci u naseljenim mjestima u blizini kuća prolaskom vozila za tretman.

Mole se građani posebno astmatičari, alergične osobe i sl. da u vrijeme tretmana zatvore prozore te da se u vrijeme tretmana ne zadržavaju na otvorenom mjestima unutar tretiranog područja.

Mole se pčelari da zatvore košnice ukoliko se nalazi u blizini područja koje se planira obraditi.