Komunalni otpad – Cijene

KUĆANSTVA
Minimalna javna usluga (veličina spremnika u lit. X 0,70 kn)
Zaduženi spremnik (litre) Cjena (kuna/mjesečno)
80 56,00
240 168,00
1100 770,00
Varijabilni dio
Pražnjenje spremnika 0,10 kuna/litra
(veličina spremnika x broj odvoza x 0,10 kn)

 

GOSPODARSTVO
Minimalna javna usluga (veličina spremnika u lit. X 0,70 kn X korektivni faktor)
Zaduženi spremnik (litre) Cjena (kuna/mjesečno)
80 56,00 x kf
240 168,00x kf
1100 770,00 x kf
Varijabilni dio
Pražnjenje spremnika 0,10 kuna/litra
(veličina spremnika x broj odvoza x 0,10 kn)

Napomena:

  • Moguće je ugovoriti odvoz otpada (miješanog i recikabilnog) svaki dan osim nedelje i blagdana za gospodarstvo na koje se primjenjuje kor. fak. 2 : cijena 500,00 kn/mjesečno.
  • Kafići, restorani i barovi koji imaju pravo na svakodnevni odvoz otpada mogu posebno ugovoriti odvoz mješanog komunalnog otpada dva puta dnevno uz dodatnu naknadu od 300,00 kn/mjesečno.
  • Povremeno pražnjenje spremnika korisnicima van područja Grada Hvara naplaćuje se 0,40 kn/lit.
  • Kućanstva mogu svakodnevno predavati mješani komunalni otpad u vrećicama od 10 lit. na reciklažno dvorište. Kesice se mogu preuzeti u Komunalno Hvar d.o.o. po cijeni od 4,00 kn/kom. U cijenu kesice je uračunato odlaganje iste na reciklažnom dvorištu.

Sve cijene usluga iskazane su bez PDV-a.

Cjenik se primjenjuje od 20.06.2018. godine

 

KOREKTIVNI FAKTORI
Korektivni faktor Opis djelatnosti na koji se primjenjuje
1 stanovi, apartmani
2 škole, vrtići, sakralni objekti, javne ustanove, turističke
agencije, štandovi, iznamlj. ležaljki i sl., tgovine
ne-prehrambenim artiklima, zanatske radnje, građ.
poduzetnici, ljekarne, usluž. Djelat, banke, skladišta i sl
3 fast food, slastičarnice, hoteli do 1500 m2,
kafići , barovi, ugost. objekti bez hrane (do 400m2)
restorani do 400 m2, trgovine prehr. robom do 200 m2
4 restorani preko 300 m2, dom zdravlja,
kafići , barovi, ugost. objekti bez hrane (preko 400m2)
trgovine prehr. robom od 200-500 m2
5 kampovi
6 marine
7 hoteli od 1500-10000 m2,
8 trgovine prehrambenom robom preko 500 m
12 hoteli preko 10000 m2