Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa 2022.

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa.

Na temelju danih izjava, objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

COSIMOd.o.o., Riva 20, Hvar

VITAL, obrt za usluge, vl. Marija Bibić Novak, Grgura Bučića, 4, 21450, Hvar

LONGIN BEAUTY LOUNGE, obrt za usluge, vl. Pina Novak, Ulica Matija Ivanića 42

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Rikardo Novak – upravljačke funkcije

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Ivica Novak – upravljačke funkcije

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Toni Roić – član stručnog povjerenstva

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Valerij Grković – član stručnog povjerenstva

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Nino Pijanović – član stručnog povjerenstva

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Jerina Ćurin – član stručnog povjerenstva

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa – Miljenko Matas – tehnička dokumentacija