Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda)

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Štrigova  kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa