Odluka o odobravanju popusta

Na hitnoj  sjednici Skupštine Društva Komunalno Hvar d.o.o. održanoj 30.03.2021. donesena je:

ODLUKA o odobravanju popusta na cijenu obvezne minimalne javne usluge zbog trenutne izvanredne situacije izazvane krizom COVID-19 za korisnike „Privreda“ i to za određene podskupine korisnika istih.

Gospodarski subjekti na koje se odnosi popust od 50% za mjesece ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2021. godine su:

– iz kategorije 3: fast food, slastičarnice, ugostiteljski objekti bez hrane do 400 m2, restorani do 400m2 

– iz kategorije 4: restorani preko 400 m2, ugostiteljski objekti bez hrane preko 400m2 

– iz kategorije 5: kampovi

– iz kategorije 7: hoteli od 1500-10000m2

– iz kategorija 12: hoteli preko 10000m2

Navedeni korisnici koji na dan formiranja računa (zadnji dan u mjesecu) imaju evidentirano dugovanje u poslovnim knjigama društvo Komunalno Hvar d.o.o., istim se ne primjenjuje popust iz ove odluke. 

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja i možete je preuzeti OVDJE.

VAŽNA NAPOMENA :

Isključivo za račun za ožujak, korisnicima se daje mogućnost za dostavu dokaza o uplati duga do 20.04.21 u prostorije društva Komunalno Hvar d.o.o., te će tim korisnicima na račun za ožujak odobriti popust iz Odluke.