NOVOSTI U POSLOVANJU DRUŠTVA KOMUNALNO HVAR D.O.O.

PORTAL KOMUNALNO HVAR D.O.O.

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas o novim mogućnostima  koje su vam na raspolaganju za korištenje pomoću kojih možemo olakšati međusobnu suradnju. Portal Komunalno Hvar d.o.o. je namijenjen svim korisnicima tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. Jednostavnom registracijom na uslugu korisniku se omogućuju uvid u njegove račune,  odabir načina primanja računa (elektronički ili papirnati račun), pregled posuda i odvoza, promjena matičnih podataka, naručivanje odvoza krupnog otpada.

SEPA IZRAVNO ZADUŽENJE

Od 01. kolovoza 2020. godine na raspolaganju vam je mogućnost  ugovaranja  SEPA izravno terećenje s KOMUNALNO HVAR D.O.O.. SEPA izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je prijenos s računa za plaćanje Platitelja (korisnik usluge), koje  zadaje Primatelj plaćanja (Komunalno Hvar d.o.o.),  preko svojeg pružatelja platnih usluga. Izravno terećenje često se koristit za ponavljajuća plaćanja (npr. komunalni računi). Usluga izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja. Navedene usluge je moguće ugovoriti i informirati se o istim u prostorijama uprave društva na adresi ulica Vlade Stošića 7, Hvar.

Preporuke za korištenje usluga odlaganja otpada

Poštovani korisnici, kroz svakodnevno obavljanje naše djelatnosti prikupljanja otpada uočene su određene nepravilnosti tj. nedostaci na koje Vam želimo skrenuti pozornost te Vas zamoliti da se isti ne ponavljaju. 

  • Ne odlagati otpad pokraj spremnika, kao ni pokraj spremnika  na javnoj površini kako bi spriječili rasipanje istog. Kod korištenja otpadomjera potrebno je miješani komunalni otpad predavati u količinama prilagođenim volumenu spremnika (do 40 l), te pažljivo rukovati ručicom spremnika jer prejaka sila kod zatvaranja uzrokuje oštećenja i sprječava daljnju upotrebu.
  • Predavati miješani komunalni otpad u vlastiti spremnik koji je predviđen za tu vrstu otpada, a ne u košarice na javnoj površini i Bigbelly spremnike u gradskoj jezgri. Pozivamo korisnike koji do sada nisu preuzeli svoj spremnik ili karticu da to čim prije učine.
  • Čuvati uručeni spremnik i karticu. Time izbjegavate nepotrebne troškove izdavanje novih.  
  • Prilikom predaje vrećica za recikabilan otpad (žuta, plava i zelena vrećica) potrebno je istu predavati punog sadržaja, te ih koristiti isključivo za tu vrstu otpada (plastičnu, papirnatu, metalnu i staklenu ambalažu).  
  • Ako se Korisnik ne pridržava navedenih preporuka, Komunalno Hvar je u mogućnosti istom zaračunati Ugovornu kaznu sukladno trenutačno važećem aktu.