Financijski podatci i planovi

Financijski podatci za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. i 2020. godinu