Latest

plan nabave 2017

EV. BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA / OKVIRNI POSTUPAK PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA 1. Specijalno vozilo za
Read More