Registar ugovora 2018

TABELARNI PRIKAZ Ugovora o javnoj nabavi / narudžbenica i okvirnih sporazuma od 01.01. – 31.12.2018. godine. Redni broj Predmet ugovora Ev. Broj nabave I broj objave Vrsta provedenog postupka JN,…

0 Komentara

Politika zaštite osobnih podataka

KOMUNALNO HVAR D.O.O. sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima opredijeljeni su da provode obvezu zaštite osobnih  podataka  ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN…

Komentari isključeni za Politika zaštite osobnih podataka