REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Naručitelj: Komunalno Hvar d.o.o.

Adresa: Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

 

 

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA