Registar ugovora 2018

TABELARNI PRIKAZ

Ugovora o javnoj nabavi / narudžbenica i okvirnih sporazuma od 01.01. – 31.12.2018. godine.

Redni broj Predmet

ugovora

Ev. Broj nabave

I broj objave

Vrsta provedenog postupka JN, Iznos sklopljenog ugovora o JN, okvirnog sporazuma ili narudžbenice (bez PDV-a) Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor o JN ili okvirni sporazum Naziv gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o JN, okvirni sporazum ili izdana narudžbenica
1.

 

DDD grada Hvara 01/18 Jednostavna

nabava

98.600,00 27.04.2018.

 

Ekocijan d.o.o.
2.

 

Specijalno vozilo za odvoz otpada 3 m3 02/18 Jednostavna nabava 198.100,00 19.06.2018. Cromet d.o.o.
3.

 

Električna energija 04/18 Jednostavna nabava 21.03.2018. GEN-I Zagreb d.o.o.
4.

 

HTZ zaštita 05/18 Jednostavna nabava 43.163,70 Car-merkur d.o.o.

Pinel Krk d.o.o.

For Stifa d.o.o.

Spektar RS d.o.o.

Liesna d.o.o.

Gando

5.

 

Elektro materijal 06/18 Jednostavna nabava 73.982,67 Antoana d.o.o.

For Stifa d.o.o.

Extrametal d.o.o.

Nautilus

6.

 

Radionički materijal 07/18 Jednostavna nabava 58.547,54 Antoana d.o.o.

For Stifa d.o.o.

Spektar RS d.o.o.

Felga

Liesna

Hydrotrack

D.D. servis

Cromet d.o.o.

7.

 

Uredski materijal 08/18 Jednostavna nabava 46.597,27 Narodne novine

Microteam

Mikrogoran

Kraljica mira

Grande dizajn

8.

 

Vreće za otpad 09/18 Jednostavna nabava 193.626,24 Viplast d.o.o.

Mont trade d.o.o.

9.

 

Izrada glavnog projekta reciklažnog dvorišta i hale 10/18 Jednostavna nabava 98.000,00 28.11.2018. Hidroplan d.o.o.
10.

 

Izrada kliznih vrata 12/18 Jednostavna nabava 26.930,00 VAR V.I.T.O.R. d.o.o.