PP prezentacije za djecu

Prezentaciju koja je održana za djecu od  prvog do četvrtog razreda nalazi se na linku:

Odgovoran budi, odvajat se potrudi 1-4

Prezentacija za djecu od petog do osmog razreda:

Odgovoran budi, odvajat se potrudi 5-8