Politika zaštite osobnih podataka

KOMUNALNO HVAR D.O.O. sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima opredijeljeni su da provode obvezu zaštite osobnih …

Komentari isključeni za Politika zaštite osobnih podataka

politika privatnosti

Sažetak politike U trgovačkom društvu KOMUNALNO HVAR d.o.o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu s zakonima,…

Komentari isključeni za politika privatnosti