Kategorija: Groblje

Cjenik usluga

·         naknada za grobnicu – godišnje kom 210,00 Kn ·         ukop kom 1000,00 Kn ·         upis u grobljanske knjige kom 60,00 Kn ·         rashladni uređaj (do 24 sata)
Read More