Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Tržnica

Upravljanje radom tržnice Hvar, najam poslovnih prostora i štandova za prodaju prehrambenih proizvoda i ribe.

Radno vrijeme: od 06:00 do 21:00