Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara možete preuzeti OVDJE .

Prilog Odluke “OPĆI UVJETI  ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada” možete preuzeti OVDJE  .