Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Ostale usluge – cijenik

·         rad utovarivača, autodizalice, pometača i sl. sat 400,00 Kn
·         tura kamiona (sa ukrcajem) tura 350,00 Kn
·         tura kamiona (bez ukrcaja) tura 250,00 Kn
·         dizanje brodice (unutar grada) kom 300,00 Kn
·         pranje brodice (vanjsko) m 30,00
·         pranje brodice (unutarnje) m 20,00
·         elektro-kolica tura 100,00
·         usluga vozila izvan grada Hvara (po km) km 10,00 Kn
·         korištenje kontejnera 1,10 m3 tura 250,00 Kn
·         korištenje kontejnera 5,50 m3 tura 800,00 Kn
·         korištenje kontejnera 7,00 m3 tura 1000,00 Kn

Cijene su izražene u netto iznosu (bez PDV-a)