Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Ostale usluge – cijenik

 

·      rad utovarivača, autodizalice, pometača i sl. sat 400,00 Kn
·      tura kamiona (sa ukrcajem) tura 350,00 Kn
·      tura kamiona (bez ukrcaja) tura 250,00 Kn
.      korištenje kamiona izvan grada po kilometru km 5,00 kn
·      dizanje brodice (unutar grada) kom 300,00 Kn
·      pranje brodice (vanjsko) m 30,00 Kn
·      pranje brodice (unutarnje) m 20,00 Kn
·      elektro-kolica tura 100,00 Kn
·      korištenje kontejnera 1,10 m3 tura 250,00 Kn
·      korištenje kontejnera 5,50 m3 tura 800,00 Kn
·      korištenje kontejnera 7,00 m3 tura 1000,00 Kn
.      pranje kontejnera po komadu kom 30,00 Kn
.      rad kv radnika po satu  sat 90,00 Kn
.      rad kv radnika po satu prekovremeno   sat 135,00 Kn
.      rad nkv radnika po satu sat 70,00 Kn
.      rad nkv radnika po satu prekovremeno   sat 105,00 Kn
.      rad utovarivača po satu sat 350,00 Kn
.      drobilica granja s radnikom po satu  sat 300,00 Kn
.      strojna čistilica po satu  sat 350,00 Kn
.      preuzimanje i deponiranje MKO litra 0,10 Kn
.  preuzimanje i deponiranje nerazvrstanog otpada litra 0,40 Kn

Ovaj Cijenik je revidiran i na snazi je od 01. listopada 2019. godine. Navedene cijene su izražene u netto iznosu (bez PDV-a)