Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA

Ova djelatnost obuhvaća prikupljanje, odvoz i deponiranje kućnog komunalnog i glomaznog otpada za cijelo područje Grada Hvara. Za vrijeme sezone otpad se odvozi svakodnevno sa svih lokacija, a van sezone svaki drugi dan.

Raspored prikupljanja glomaznog otpada na području Grada Hvara:

 • Ponedjeljak: Bukainka, Glavica, Lučica, Dolac i Vira
 • Utorak: Križni rat, Križna luka, Vrisak i Ograde-Pais
 • Srijeda: Sveta Nedjelja
 • Četvrtak: Šamoretov dolac, Podstine, Pod Forticu, Zastup, Majerovica i Sv. Katarina
 • Petak: Brusje i Milna

Nedjeljom i Blagdanom, van sezone, otpad se ne odvozi.

NAČIN OBRAČUNA ODVOZA I DEPONIRANJA KOMUNALNOG OTPADA

Izračun cijena odvoza i zbrinjavanja otpada računa se po pretpostavljenom volumenu otpada, odnosno zakupljenom volumenu dijela samih kontejnera, kanti.

Za stanovništvo je baza izračuna pretpostavljenog volumena otpada potrošnja vode (kao indikator korištenja objekta), a za pravne osobe kvadratura prostora u kojem rade. Moguće je i posebno ugovaranje za pravne osobe.

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, od 1. siječnja 2010 kriterij za obračun usluge gospodarenja otpadom mogu biti isključivo masa otpada , njegov volumen ili pak broj članova kućanstva.

Prema iskustvima ostalih komunalnih poduzeća u Hrvatskoj, ali i Evropi, ne preporuča se obračun putem težine proizvedenog otpada jer takav sustav zahtjeva značajna ulaganja, a u praksi se u mnogim primjerima pokazao neprovedivim.

Broj članova kućanstva je problematičan zbog stvarnog stanja na terenu jer je danas jednostavno nemoguće doći do točnih i poslovno relevantnih brojki o broju članova otočnih kućanstva, posebice što se tiče vikendaša. Isto vrijedi i za stambene kapacitete iznajmljivača.

Temeljem navedenog predloženi način obračuna usluge gospodarenja otpadom temeljem zakupljenog volumena posude za otpad nametnuo se kao jedino moguće rješenje.

Kalkulacija je rađena na temelju količine zbrinjavanog otpada godišnje koji iznosi 5.500 tona. Procijenjeno je da 1 kg otpada zauzima prostor tri litre tekućine.

Prema našim iskustvima 36% otpada proizvode kućanstva a ostatak pravne osobe koje su podijeljene u četiri kategorije zavisno o stupnju proizvodnje otpada:

 • I kat. (hoteli,odmarališta,pansioni,uredi, škole, kulturne ustanovi , sakralni objekti)
 • II kat (pogonski prostori, ostale trgovine, turističke agencije, građevinski poduzetnici, usl. zanatske radnje)
 • III kat (Trgovine za prehranu,tisak,teh.robu,građ.,mesnice, boje i lakove, restorani, štekati, kafići, slastičarnice, marine, kampovi)
 • IV kat (Fast food, ugostiteljski objekti na Paklenim otocima)

Kalkulacijom koja je napravljena kućanstva se zadužuju na način da se njihovo mjesečno zaduženje volumena otpada računa koristeći kao polaznu veličinu potrošnju vode koja se množi indexom 15,21.

Kalkulacijom koja je napravljena pravne osobe i obrtnici se zadužuju na način da se njihovo mjesečno zaduženje volumena otpada računa koristeći kao polaznu veličinu kvadraturu prostora koja se množi s pripadajućim indeksom koji je određen za svaku pojedinu kategoriju zavisno od djelatnosti:

 • I kat. index 7,90
 • II kat. indeks 14,84
 • III kat. indeks 27,40
 • IV kat. indeks 78,49