Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Komunalni otpad – Cijene

SKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

·         otpad – mjesečno lit        0,29 Kn
·         naknada za odvoz smeća – mjesečno kom      12,00 Kn
·         Štandovi (sladoled, kokice, voće / povrće, tisak i sl.) pauš  1110,00 Kn
·         štandovi (bižuterija, levanda, rent-a-car i sl.) pauš    660,00 Kn

Cijene su izražene u netto iznosu (bez PDV-a)