Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Katastar zelenih otoka

ZELENI OTOCI su mjesta na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.

Klikom na sliku pogledajte na kojim sve lokacijama možete odložiti odvojeno sakupljeni otpad.

ODGOVORAN BUDI, ODVAJAT SE POTRUDI!

 

KARTA ZELENIH OTOKA 300 dpi