Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Propisi

Propisi i zakoni

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html Strategija gospodarenje otpadom RH (130/05) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_130_2398.html Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_51_992.html
Pročitaj više

Reklamacije

OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. ) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati
Pročitaj više