Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Javna nabava

plan nabave 2017

EV. BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA / OKVIRNI POSTUPAK PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA 1. Specijalno vozilo za
Pročitaj više

Plan nabave 2016

Ev. br. nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka javne nabave Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora 01/2016 Sjekač drvene mase 250.000,00 kn Otvoreni
Pročitaj više