Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Čistoća

UPUTE ZA ODVAJANJE OTPADA

  PAPIR ODLAŽEMO: Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli, fotokopirni papir Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez
Pročitaj više

SEPARIRANI OTPAD

NEPOVRATNA AMBALAŽA Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Vašim Gradom i Komunalnim poduzećem, provodi pilot projekt sakupljanja primarne i sekundarne ampalaže od ostalih polimernih
Pročitaj više