Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

jvuljan Archive

Plan nabave 2016

Ev. br. nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka javne nabave Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora 01/2016 Sjekač drvene mase 250.000,00 kn Otvoreni
Pročitaj više

plan nabave 2016

Ev. br. nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka javne nabave Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora 01/2016 Sjekač drvene mase 250.000,00 kn Otvoreni
Pročitaj više