Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

jvuljan Archive

plan nabave 2017

EV. BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA / OKVIRNI POSTUPAK PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA 1. Specijalno vozilo za
Pročitaj više