Komunalno Hvar d.o.o
Vlade Stošića 7
21450 Hvar

Komunalno Hvar d.o.o.

Komunalno Hvar d.o.o.

DDD Grada Hvara i suzbijanje borovog četnjaka gnjezdara za 2017

DDD Grada Hvara i suzbijanje borovog četnjaka gnjezdara za 2017

  Dokumentacija za nadmetanje DDD 2017 Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara

pročitaj više

organski-otpad

Kućno kompostiranje

  Biootpad je kuhinjski otpad, vrtni ili zeleni otpad. Čini oko jedne trećine ukupnog komunalnog otpada i vrijedna je sirovina za dobivanje kv

pročitaj više

KARTA ZELENIH OTOKA 300 dpi

Katastar zelenih otoka

ZELENI OTOCI su mjesta na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Klikom na sliku pogledajte na kojim sve

pročitaj više

DDD Grada Hvara i suzbijanje borovog četnjaka gnjezdara za 2017

DDD Grada Hvara i suzbijanje

Objavio Administrator Feb 20,20171
organski-otpad

Kućno kompostiranje

Objavio Administrator Jul 15,20162
KARTA ZELENIH OTOKA 300 dpi

Katastar zelenih otoka

Objavio Administrator Jun 2,20163